Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-12-30

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska

Przedmiot umowy:
Obsługa księgowa

Wartośc przedmiotu umowy:
wg cennika (iloczyn wykonanych usług zgodnie z ich cenami: 1) prowadzenie obsługi księgowej za 1 miesiąc - do 20 dokumentów - 500 zł netto, do 50 dokumentów - 800 zł netto, do 100 dokumentów - 1200 zł netto; 2) za prowadzenie obsługi księgowej w Regionie za 1 miesiąc do 20 dokumentów - 500 zł netto, do 50 dokumentów - 800 zł netto, do 100 dokumentów - 1200 zł netto; 3) obsługa kadrowo/płacowa za 1 miesiąc - etat 60 zł netto, umowa cywilno-prawna 40,00 zł netto, 4) stworzenie polityki rachunkowości (w tym oddziałów) 3 000 zł netto jednorazowo;, 5) księgowanie wyciągów bankowych 15 zł netto za 50 operacji bankowych, 6) dostosowanie programu księgowego - do 20 000 zł brutto.

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-12-30 godz. 19:22
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-07-28 godz. 08:54
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk