Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-26

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-26

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes

Przedmiot umowy:
Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Partii na zasadach określonych w umowie

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:
Z chwilą zawarcia umowy przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 15.04.2022 r.

Data publikacji:
2023-02-10 godz. 16:09
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk