Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Sekretarz; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Podnajem lokalu w Kościerzynie: 10 godzin miesięcznie

Wartośc przedmiotu umowy:
200,00 zł brutto miesięcznie

Tryb zawarcia umowy:

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-07-01 godz. 16:31
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-07-18 godz. 17:04
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk