Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-07-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-07-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik

Przedmiot umowy:
Podnajem lokalu biurowego w Szczecinie: 20 godzin w miesiącu

Wartośc przedmiotu umowy:
200,00 zł brutto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-07-01 godz. 17:12
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-07-18 godz. 17:15
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk