Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-12-30

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska

Przedmiot umowy:
Przetwarzanie danych osobowych

Wartośc przedmiotu umowy:
nie dotyczy

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2022-12-30 godz. 19:18
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-05-28 godz. 19:22
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk