Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-06-08

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-06-08

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Sp. k.

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Sp. k.: Marcin Radwan-Röhrenschef - komplementariusz

Przedmiot umowy:
Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i zastępowanie w postępowanie przed Trybunałem

Wartośc przedmiotu umowy:
5 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
2023-06-08 godz. 10:58
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-06-23 godz. 11:20
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk