Wpłata

Data wpłaty:
2023-03-10

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Cezary

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Brymora

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Edward

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Radom

Wysokość wpłaty:
11 860,00 zł

Data publikacji:
2023-03-14 godz. 12:53
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk