Wpłata

Data wpłaty:
2023-02-16

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Izabela

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Bodnar

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Marek

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Wrocław

Wysokość wpłaty:
20 000,00 zł

Data publikacji: 2023-02-24 godz. 19:49
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk