Wpłata

Data wpłaty:
2023-01-30

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Jacek

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Bury

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Andrzej

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Marysin

Wysokość wpłaty:
5 000,00 zł

Data publikacji: 2023-01-20 godz. 16:30
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk