Wpłata

Data wpłaty:
2022-09-22

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Jacek

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Kozłowski

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Wiesław

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Warszawa

Wysokość wpłaty:
10 000,00 zł

Data publikacji:
2022-09-27 godz. 09:59
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk