Wpłata

Data wpłaty:
2023-02-27

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Joanna

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Mucha

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Lublin

Wysokość wpłaty:
300,00 zł

Data publikacji:
2023-02-27 godz. 15:18
Opublikowane przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Data modyfikacji:
2024-02-06 godz. 15:19
Zmodyfikowanie przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Autor dokumentu:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk