Wpłata

Data wpłaty:
2022-12-30

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Marcin

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Skonieczka

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Lech

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Wieldządz

Wysokość wpłaty:
18 750,00 zł

Data publikacji:
2023-01-20 godz. 16:34
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk