Wpłata

Data wpłaty:
2024-03-20

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Michał

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Barszczewski

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Sitaniec

Wysokość wpłaty:
8 292,38 zł

Data publikacji:
2024-03-20 godz. 13:36
Opublikowane przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Data modyfikacji:
2024-04-02 godz. 13:37
Zmodyfikowanie przez:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk
Autor dokumentu:
Katarzyna Kowalska-Karczmarczyk