Wpłata

Data wpłaty:
2023-01-18

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Michał

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Kobosko

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:
Andrzej

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Warszawa

Wysokość wpłaty:
15 000,00 zł

Data publikacji: 2023-02-07 godz. 13:00
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk