Wpłata

Data wpłaty:
2023-09-20

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Waldemar

Nazwisko osoby dokonującej wpłaty:
Kubas

Imię ojca osoby dokonującej wpłaty:

Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty:
Olbrachtowice

Wysokość wpłaty:
15 000,00 zł

Data publikacji:
2023-09-20 godz. 11:11
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2023-10-06 godz. 11:12
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk