Informacje o BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zapewnia bezpłatny i powszechny dostęp do informacji publicznej dotyczącej Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dostęp do informacji jest możliwy poprzez:

  • niniejszą stronę przygotowaną przez Partię Polska 2050 Szymona Hołowni zawierająca informacje wymagane przepisami prawa,
  • stronę główną biuletynu znajdującego się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych.

Podstawy prawne funkcjonowania BIP:

  • Ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 902 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).
Data publikacji:
2022-06-29 godz. 20:59
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk