Rejestr umów

Lp. Numer umowy Data zawarcia
umowy
Miejsce zawarcia
umowy
Rozpoczęcie okresu
obowiązywania umowy
Zakończenie okresu
obowiązywania umowy
Oznaczenie stron
umowy
Oznaczenie przedstawicieli
stron umowy
Przedmiot umowy Wartośc przedmiotu
umowy
Tryb zawarcia
umowy
Dodatkowe
informacje
51 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia zlecenie w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 9 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
50 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego. 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
49 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
48 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Partii 7 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
47 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski koordynacja działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii 8 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
46 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Łodzi 500 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
45 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Kielcach 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
44 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Wejherowie 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
43 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 2023-03-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu Zakup domeny internetowej 15 000,00 zł netto negocjacyjny
42 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 2023-04-04 Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Skorupka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “KOMUNIKUJMY Magdalena Skorupka-Kaczmarek” Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Magdalena Skorupka przeprowadzenie szkolenia w formie webinarów i spotkań fizycznych z członkami Partii dotyczące budowania marki osobistej 20 000,00 zł netto negocjacyjny
41 4401986 2023-02-08 Warszawa 2023-02-08 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; PayU S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; PayU S.A.: Joanna Pieńkowska-Olczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Gawronik - Członek Zarządu Świadczenie usługi w postaci przetwarzania, rozliczania i raportowania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem strony internetowej Stała opłata za każdą zrealizowaną transakcję negocjacyjny
40 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 9 500 zł netto miesięcznie negocjacyjny
39 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna i administracyjna Partii 2 000,00 zł netto miesięcznie
38 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 7 000,00 zł netto miesięcznie
37 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
36 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
35 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
34 brak 2023-01-26 Warszawa 2023-01-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Partii na zasadach określonych w umowie nie dotyczy negocjacyjny Z chwilą zawarcia umowy przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 15.04.2022 r.
33 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto negocjacyjny
32 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski zadanie w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
31 brak 2023-01-10 Gdańsk 2023-01-10 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jędrzej Koronowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą sixpoints - Jędrzej Koronowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Jędrzej Koronowicz Powierzenie przetwarzania danych osobowych 367,77 brutto zł negocjacyjny opłata abonamentowa za każdy miesiąc korzystania z usługi (zakup usługi na wskazany miesiąc)
30 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
29 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Prace w postaci koordynacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
28 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
27 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii. 7 000,00 zł netto negocjacyjny
26 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
25 2022-12-16 Warszawa 2022-12-16 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii, w tym w szczególności z zakończeniem roku finansowego z dniem 31 grudnia 2022 r. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
24 2022-11-11 Warszawa 2022-11-11 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; NS Poland Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; NS Poland Sp. z o.o.: Piotr Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Świadczenie usług informatycznych w związku ze wsparciem Partii w zakresie administrowania infrastrukturą Partii 375,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
23 brak 2022-12-30 Warszawa 2023-01-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska Obsługa księgowa wg cennika negocjacyjny
22 brak 2022-12-30 Warszawa 2023-01-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska Przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy negocjacyjny
21 Aneks nr 1 do umowy nr 4621970001 2022-05-23 Warszawa 2022-05-23 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; mbank S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; mbank S.A.: Marta Olko - Pełnomocnik Uwzględnienie w treści umowy wymogów dotyczących wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego zgodnych z ustawą o partiach politycznych nie dotyczy negocjacyjny
20 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
19 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-11-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
18 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto / miesięcznie negocjacyjny
17 brak 2022-10-18 Szczecin 2022-10-18 2022-10-20 Polska 2050 Szymona Hołowni; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Kosińska - Pełnomocnik; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Konrad Raczkowski - Kanclerz Wynajem Auli Magna w dniu 20.10.2022 r. 1 107,00 zł brutto negocjacyjny
16 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
15 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
14 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto negocjacyjny
13 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
12 01/09/2022/OKW/L 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Udzielenie licencji na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów 1 000,00 zł netto negocjacyjny
11 01/09/2022/OKW/W 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Współpraca w celu koordynacji procesu zbierania danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych w wyborach powszechnych w Polsce Nie dotyczy negocjacyjny
10 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski zadania w postaci koordynacji działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
9 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
8 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego - Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
7 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Wiceprzewodniczący Partii, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000 zł netto negocjacyjny
6 Z356243/22 2022-08-31 Warszawa 2022-08-31 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ochrona Juventus Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Ochrona Juventus Sp. z o.o.: Paweł Traskiewicz - Pełnomocnik Montaż instalacji alarmowej w biurze Partii oraz monitorowanie lokalu Montaż instalacji alarmowej - 2399 zł netto oraz monitorowanie lokalu - 50 zł netto miesięcznie negocjacyjny
5 Aneks nr 1 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Róża Grafin von Thun und Hohenstein Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Róża Grafin von Thun und Hohenstein: Piotr Stolecki - Pełnomocnik Doprecyzowanie zakresu umowy użyczenia części lokalu nie dotyczy negocjacyjny Aneks do umowy z dnia 29.06.2022 r.
4 Aneks nr 1 2022-08-18 Warszawa 2022-08-18 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Beata Bogaj - Kierownik Działu Lokali Użytkowych Zmiana adresu siedziby Partii; zmiana adresu do doręczeń nie dotyczy negocjacyjny
3 brak 2022-08-01 Warszawa 2022-08-01 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
2 2022/07/26/8620 2022-07-26 Warszawa 2022-07-26 Umowa na czas nieokreślony Trion Sp. z o.o.; Polska 2050 Szymona Hołowni Trion Sp. z o.o. - Byung Goo Jeon - Prezes Zarządu; Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego HP 8620 i CISS System 250 zł brutto miesięcznie + opłaty zmienne negocjacyjny umowa na czas nieokreślony
1 brak 2022-07-25 Warszawa 2022-07-25 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni, UPC Polska Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; UPC Polska Sp. z o.o. - Marcin Zarzycki - Dyrektor Departamentu Kontaktów z Klientami; Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 73,78 zł miesięcznie negocjacyjny Umowa na czas nieokreślony
Data publikacji: 2022-06-29 godz. 21:04
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-05-28 godz. 22:21
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk