Rejestr umów

Lp. Numer umowy Data zawarcia
umowy
Miejsce zawarcia
umowy
Rozpoczęcie okresu
obowiązywania umowy
Zakończenie okresu
obowiązywania umowy
Oznaczenie stron
umowy
Oznaczenie przedstawicieli
stron umowy
Przedmiot umowy Wartośc przedmiotu
umowy
Tryb zawarcia
umowy
Dodatkowe
informacje
133 brak 2024-04-06 Warszawa 2024-04-06 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Paweł Śliz; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą prowadzenie kampanii płatnych w mediach społecznościowych. 4 000,00 zł negocjacyjny
132 brak 2024-03-01 Warszawa 2024-03-01 2025-02-28 Polska 2050 Szymona Hołowni; BD4L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Michał Kobosko i Paweł Śliz; Mateusz Sabat obsługa mediów społecznościowych 15 000,00 zł miesięcznie negocjacyjny
131 brak 2024-03-01 Warszawa 2024-03-01 Umowa na czas nieokreślony Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego; Polska 2050 Szymona Hołowni Mariusz Skibiński oraz Katarzyna Lendzion; Michał Kobosko oraz Paweł Śliz najem lokalu 4 470,00 zł ( za marzec 2024 r.) oraz 5 345,00 zł ( od kwietnia 2024 r.) negocjacyjny
130 001/24/9 2024-02-07 Warszawa 2024-02-07 2027-01-15 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej; Polska 2050 Szymona Hołowni; Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ( Anna Załęska i Dorota Pędzich); Polska 2050 Szymona Hołowni ( Michał Kobosko i Paweł Śliz); Udzielenie kredytu na cele statutowe Partii 7 600 000,00 negocjacyjny
129 2024-02-01 Warszawa 2024-02-01 2024-02-29 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Paweł Śliz; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 13 800,00 negocjacyjny
128 brak 2024-02-01 Warszawa 2024-02-01 2024-02-29 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Paweł Śliz; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą prowadzenie kampanii płatnych w mediach społecznościowych. 4 000,00 zł negocjacyjny
127 brak 2024-01-26 Warszawa 2024-01-26 Umowa na czas nieokreślony Danae sp. z o.o.; Polska2050 Szymona Hołowni Marcin Spławski; Michał Kobosko i Paweł Śliz badania polityczne dot. wyborów samorządowych 12 000,00 zł netto negocjacyjny
126 brak 2024-01-17 Warszawa 2024-01-17 2024-01-31 Maison&Partners; Polska2050 Szymona Hołowni Izabela Rudak; Michał Kobosko i Paweł Śliz projekt badawczy 28 650,00 zł netto negocjacyjny
125 brak 2024-01-05 Warszawa 2024-01-05 2024-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Paweł Śliz; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą prowadzenie kampanii płatnych w mediach społecznościowych. 8 000,00 zł negocjacyjny
124 brak 2024-01-03 Warszawa 2024-01-03 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; PSMM Sp. z o.o. Michał Kobosko i Paweł Śliz; Paweł Długi monitorowania mediów oraz udostępniania przeglądów mediów 1869 zł netto negocjacyjny
123 brak 2024-01-01 Warszawa 2024-01-01 2024-02-12 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska Od Nowa Michał Kobosko i Paweł Śliz; Daria Smolarek uslugi: w zakresu zabezpieczenia, IT, mediów społecznościowych, ekspercka 77 000,00 zł negocjacyjny
122 brak 2023-12-18 Warszawa 2023-12-18 2024-01-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Jacek Kozłowski; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zlecenie w zakresie specjalistycznego wsparcia prowadzenia biura. 2 000,00 zł negocjacyjny
121 brak 2023-12-08 Warszawa 2023-12-08 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Polska 2050 Szymona Hołowni, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Świadczenie usług: 1) usługa w zakresie koordynacji i organizacji wydarzeia z dnia 9.12.2023, 2) usługa fotograficzna, 3) usługa video 85 130 zł brutto negocjacyjny
120 brak 2023-12-01 Warszawa 2023-12-01 2024-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Jacek Kozłowski; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą obsługa mediów społecznościowych Twitter 9 000,00 zł ( za grudzień) oraz 7 500,00 zł ( za styczeń) negocjacyjny
119 brak 2023-11-16 Warszawa 2023-11-16 2024-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii 12 846,00 zł netto negocjacyjny umowa rozwiązana z dniem 22.12.2023 r.
118 brak 2023-11-16 Warszawa 2023-11-16 2023-11-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Jacek Kozłowski; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pełnienie funkcji rzecznika prasowego partii 3000 zł negocjacyjny
117 brak 2023-11-16 Warszawa 2023-11-16 2024-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Jacek Kozłowski; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą umowa zlecenia za prace administracyjni-buirowe 5400 zł ( za miesiąc listopad), 10 800 zł ( za miesiące grudzień oraz styczeń) negocjacyjny
116 brak 2023-10-19 Ślęza 2023-10-19 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; App World Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; App World Sp. z o.o.: Bartosz Górski - Członek Zarządu, Rafał Andrzej Filipczak - Członek Zarządu Zasady świadczenia usługi App World polegającej na wysyłaniu do wskazanej grupy wiadomości smsów od 0,09 zł do 0,37 zł netto za sms w zależności od liczby i charakteru wiadomości sms negocjacyjny
115 brak 2023-10-19 Ślęza 2023-10-19 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; App World Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; App World Sp. z o.o.: Bartosz Górski - Członek Zarządu, Rafał Andrzej Filipczak - Członek Zarządu Określenie zasad oraz zakresu świadczenia Usług App World nie dotyczy negocjacyjny
114 brak 2023-10-16 Warszawa 2023-10-16 2023-11-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii 12 846,00 zł netto negocjacyjny
113 brak 2023-10-16 Warszawa 2023-10-16 2023-11-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący; Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska Prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze biura Partii 10 800,00 zł netto negocjacyjny
112 brak 2023-10-16 Warszawa 2023-10-16 2023-11-15 Polska 2050 Szymona Hołowni, Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik, Katarzyna Karpa-Świderek Działania związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii 11 940,00 zł netto negocjacyjny
111 Aneks nr 1 do Umowy 2023-10-16 Warszawa 2023-10-16 2023-11-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu; Świadczenie usług: 1) organizacji wyjazdów, 2) w zakresie udostępniania mediów społecznościowych, 3) eksperckich 102 000,00 zł netto + koszty w postaci opłaty zryczałtowanej za każdy przejechany kilometr, opłaty za parkowanie i przejazd drogami płatnymi, koszty noclegu osób świadczących usługę, koszty związane z należytym zabezpieczeniem wyjazdów negocjacyjny
110 brak 2023-10-16 Warszawa 2023-10-16 2023-11-15 Polska 2050 Szymona Hołowni, BFF Counsulting Marta Cienkowska Michał Kobosko i Jacek Kozłowski; Marta Cienkowska szkolenie pracowników w zakresie organizacji wydarzeń; udostępnienie powierzchni magazynowej oraz usostępnienie sprzętu fotograficznego 20 000 zł negocjacyjny
109 001/23/115 2023-09-25 Warszawa 2023-09-25 2023-01-31 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej; Polska 2050 Szymona Hołowni; Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej; Polska 2050 Szymona Hołowni; Udzielenie kredytu na cele statutowe Partii 3 500 000,00 zł negocjacyjny
108 brak 2023-09-01 Warszawa 2023-09-01 2023-10-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii 17 000,00 zł netto za miesiąc wrzesień; 4 597,00 zł netto negocjacyjny
107 brak 2023-08-11 Warszawa 2023-08-11 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący; Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu Usługa IT polegająca na zapewnieniu funkcjonowania systemów informatycznych Partii oraz dostarczaniu dostępu do monitoringu mediów, serwisu Polskiej Agencji Prasowej, w tym w szczególności administrowanie kontami użytkowników aplikacji Google Workspace i Salesmanago, optymalizacja procesów zarządczych i bezpieczeństwa w ramach IT Partii, utrzymanie strony internetowej Partii - pracownicy oddelegowani w ramach usługi - 3 osoby. 38 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
106 brak 2023-08-10 Warszawa 2023-08-10 2023-08-10 Polska 2050 Szymona Hołowni; Wiktoria Wieczorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Wiktoria Wieczorek Wynajem namiotów oraz usługę ich montażu, demontażu i transportu, która będzie realizowana w dniu 10 sierpnia 2023 r. w miejscowości Białystok 13 000,00 zł negocjacyjny
105 brak 2023-08-09 Warszawa 2023-09-09 2023-09-09 Polska 2050 Szymona Hołowni; Wiktoria Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Wiktoria Wieczorek Wynajem namiotów oraz usługa ich montażu, demontażu i transportu, która będzie realizowana w dniu 9 sierpnia 2023 r. w miejscowości Słupsk 13 000,00 zł netto negocjacyjny
104 brak 2023-08-09 Warszawa 2023-08-09 Polska 2050 Szymona Hołowni; Polskie Stronnictwo Ludowe Polskie Stronnictwo Ludowe: Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes, Piotr Zgorzelski - Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Szczegółowe zasady funkcjonowania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. negocjacyjny Umowa została zawarta do zakończenia prac KKW
103 brak 2023-08-09 Warszawa 2023-08-09 Polska 2050 Szymona Hołowni; Polskie Stronnictwo Ludowe Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Polskie Stronnictwo Ludowe: Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes, Piotr Zgorzelski - Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Umowa koalicyjna w rozumieniu art. 204 § 5 pkt 1 kodeksu wyborczego nie dotyczy negocjacyjny Umowa została zawarta do zakończenia prac KKW
102 brak 2023-08-01 Warszawa 2023-08-01 2023-08-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii 2 000,00 zł netto negocjacyjny
101 brak 2023-08-01 Warszawa 2023-08-01 2023-08-10 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego. 12 000,00 zł netto negocjacyjny
100 brak 2023-08-01 Warszawa 2023-08-01 2023-08-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii 1 000,00 zł netto negocjacyjny
99 brak 2023-08-01 Warszawa 2023-08-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokali biurowych w całości lub części (ul. Pucka 14, Wejherowo; Al. Kościuszki 1, Łódź; ul. Wesoła 37/1, Kielce; pl. Wolności 9, Wrocław; ul. Długa 64, Bydgoszcz; ul. Warszawska 8, Sosnowiec; ul. Łagiewniki 56, Gdańsk; ul. Przemysłowa 3, Kościerzyna; ul. Stoisława 2, Szczecin; ul. Kraszewskiego 1, Rzeszów; ul. 23 lutego 8, Poznań; ul. 1 Maja 61, Opole) 10 912,56 zł brutto miesięcznie + opłaty w całości lub w części związane z utrzymaniem lokali, w tym za media i energię elektryczną negocjacyjny Z dniem zawarcia Umowy przestają obowiązywać następujące umowy podnajmu zawarte pomiędzy Stronami: umowa z dnia 01.03.2023 r.: lokal: ul. Pucka 14, 84-200 Wejherowo; umowa z 01.07.2023 r., lokal: ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin; umowa z 01.07.2023 r., lokal: ul. Warszawska 8, 21-200 Sosnowiec; umowa z 01.07.2023 r., lokal: ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów; umowa z 30.06.2023 r.: lokal: ul. Łagiewniki 56, 80-855 Gdańsk; umowa z 01.07.2023 r.: lokal: ul. Długa 64, 85-034 Bydgoszcz; umowa z 31.01.2023 r., lokal: ul. Wesoła 37/1, 25-363 Kielce; umowa z 31.03.2023 r., lokal: ul. Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna; umowa z 01.06.2023 r., lokal: pl. Wolności 9, 50-071 Wrocław; umowa z 01.03.2023 r. lokal: Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź.
98 brak 2023-07-31 Warszawa 2023-08-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Grodzicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POPISOWA Katarzyna Grodzicka Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Grodzicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POPISOWA Katarzyna Grodzicka: Katarzyna Grodzicka Prace związane z działaniami komunikacyjnymi, w tym w komunikacją w Internecie i w mediach społecznościowych, w szczególności poprzez: tworzenie narracji i treści w mediach społecznościowych; nadzór nad publikacją treści w mediach społecznościowych; tworzenie strategii i linii komunikacji kryzysowej, autoryzację publikacji medialnych, przygotowanie i szkolenie osób w zakresie mediów, komunikacji, wystąpień medialnych oraz ewaluacja tych wystąpień, monitoring publikacji mediowych, wspieranie zespołu Partii w bieżących zadaniach komunikacyjno-produkcyjnych; prowadzeniem szkoleń dotyczących funkcjonowania mediów i wystąpień publicznych. 468 zł netto za każdy dzień obowiązywania umowy negocjacyjny Umowa została zawarta na okres od dnia 01.08.2023 r. do dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 86 § 2 albo art. 87 § 5 ustawy kodeks wyborczy złożonego przez komitet wyborczy, który Partia samodzielnie utworzyła lub utworzony przez koalicję wyborczą z udziałem Partii w związku z wyborami parlamentarnymi w 2023 r.
97 brak 2023-07-31 Warszawa 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Tomasz Maczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Maczkowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Tomasz Maczkowski Prowadzenie na rzecz Partii kampanii płatnych w mediach społecznościowych 97 zł netto za każdy dzień kalendarzowy obowiązywania umowy negocjacyjny Umowa została zawarta na okres do dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia, o którym mowa odpowiednio w art. 86 § 2 albo art. 87 § 5 ustawy kodeks wyborczy złożonego przez komitet wyborczy, który Partia samodzielnie utworzyła lub utworzony przez koalicję wyborczą z udziałem Partii w związku z wyborami parlamentarnymi w 2023 r.
96 brak 2023-07-30 Warszawa 2023-07-30 2023-08-02 Polska 2050 Szymona Hołowni; Wiktoria Wieczorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Wiktoria Wieczorek Usługa wynajmu namiotów oraz usługę ich montażu, demontażu i transportu, która będzie realizowana w dniu 2 sierpnia 2023 r. w miejscowości Łódź 13 000,00 zł netto negocjacyjny
95 brak 2023-07-26 Warszawa 2023-07-26 2023-07-28 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący; Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu Wykonanie strony www w domenie ekipaszymona.pl będącej własnością Partii 1 200,00 zł netto negocjacyjny
94 brak 2023-07-21 Warszawa 2023-07-21 2023-07-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; Wiktoria Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Wiktoria Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TENT SPACE Wiktoria Wieczorek Wynajem namiotów oraz usługa ich montażu, demontażu i transportu, która będzie realizowana w dniu 26 lipca 2023 r. w miejscowości Mikołajki 13 000,00 zł netto negocjacyjny
93 brak 2023-07-12 Warszawa 2023-07-12 2023-08-12 Polska 2050 Szymona Hołowni; Mateusz Sabat Consulting Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Mateusz Sabat Consulting Obsługa mediów społecznościowych - kont społecznościowych polityka Szymona Hołowni w zakresie krótkich form wideo (TikTok, Instagram) 20 000,00 zł netto negocjacyjny
92 brak 2023-07-03 Warszawa 2023-07-03 2023-07-14 Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUREKA!ART Piotr Jankowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Piotr Jankowski Produkcja spotkań plenerowych z Szymonem Hołownią: 04.07.23 - Skawina; 07.07.23 - Tczew; 11.07.23 - Łomża, 14.07.23 - Gniezno 87 092,00 zł netto negocjacyjny
91 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Sekretarz; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokalu biurowego w Rzeszowie: 15 godzin miesięcznie 200,00 zł brutto miesięcznie
90 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 2025-03-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Sekretarz; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego o powierzchni 29,42 m2 994,10 zł brutto + 37,23% opłat związanych z lokalem negocjacyjny
89 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokalu biurowego w Szczecinie: 20 godzin w miesiącu 200,00 zł brutto negocjacyjny
88 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokalu w Bydgoszczy: 15 godzin w miesiącu 300,00 zł brutto negocjacyjny
87 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Sekretarz; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokalu w Kościerzynie: 10 godzin miesięcznie 200,00 zł brutto miesięcznie
86 brak 2023-07-01 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem lokalu biurowego w Sosnowcu - 20 godzin miesięcznie 300 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
85 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krpa-Świderek Zmiana wysokości wynagrodzenie w okresie 01.07.2023-31.07.2023 10 000,00 zł netto negocjacyjny
84 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Tomasz Maczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Maczkowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Tomasz Maczkowski prace związane z prowadzeniem kampanii płatnych w mediach społecznościowych 2 000,00 zł netto negocjacyjny
83 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Grodzicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POPISOWA Katarzyna Grodzicka Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Grodzicka "prace związane z: 1) działaniami komunikacyjnymi, w tym w komunikacją w Internecie i w mediach społecznościowych, w szczególności poprzez tworzenie narracji i treści w mediach społecznościowych, nadzór nad publikacją treści w mediach społecznościowych, tworzenie strategii i linii komunikacji kryzysowej, autoryzację publikacji medialnych, przygotowanie i szkolenie osób w zakresie mediów, komunikacji, wystąpień medialnych oraz ewaluacja tych wystąpień, monitoring publikacji mediowych, wspieranie zespołu Partii w bieżących zadaniach komunikacyjno-produkcyjnych; 2) prowadzeniem szkoleń dotyczących funkcjonowania mediów i wystąpień publicznych. 14 500,00 zł netto negocjacyjny
82 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Marta Cienkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BFF Consulting Marta Cienkowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marta Cienkowska Świadczenie usług: 1) usługa w zakresie koordynacji i organizacji wydarzeń, 2) usługa fotograficzna, 3) usługa video, 30 000,00 zł netto za okres 01.07.2023 r. - 31.07.2023 r.; w okresie od 01.08.2023 r. 1 000,00 zł netto za każdy dzieci obowiązywania umowy negocjacyjny Umowa zawarta do dnia powstania komitetu Wyborczego Partii lub z udziałem Partii w wyborach parlamentarnych w 2023 r.
81 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Skarbnik Świadczenie usług: 1) organizacji wyjazdów, 2) IT, 3) w zakresie mediów społecznościowych, 4) eksperckich 68 000,00 zł netto + za usługę ekspercką (zgodnie z oddzielnymi ustaleniami pomiędzy Stronami) oraz opłaty za parkowanie oraz przejazd drogami płatnymi negocjacyjny Umowa zawarta do dnia powstania komitetu Wyborczego Partii lub z udziałem Partii w wyborach parlamentarnych w 2023 r.
80 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Zmiana wysokości kwoty w miesiącu lipcu 2023 r. 12 000,00 zł negocjacyjny
79 brak 2023-06-30 Warszawa 2023-07-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o.: Aldona Rybkowska - Prezes Zarządu Zmiana wynagrodzenia za księgowanie wyciągów bankowych (zmiana § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy) 42 zł netto za 50 operacji bankowych negocjacyjny Dotyczy Umowy Usługi Księgowej zawartej w dniu 30.12.2022 r.
78 0701/WAW/06/2023 2023-06-26 Warszawa 2023-06-26 2023-07-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; DOSTAWCZE24 Sp. z o.o. Sp. k. Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; DOSTAWCZE24 Sp. z o.o. Sp. k.: Piotr Bajorek - Pełnomocnik Wynajem samochodu: OPEL Movano 3 800,00 zł netto negocjacyjny
77 brak 2023-06-23 Piotrków Trybunalski 2023-06-23 2023-06-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Skarbnik działający na podstawie pełnomocnictwa; Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim: Renata Wojtczak - Dyrektor Wynajem terenu przez biblioteką w dniu 26.06.2023 r. w godz. 10.00-21.00 1 000,00 zł brutto negocjacyjny
76 2/2023 2023-06-21 Wołomin 2023-06-21 2023-06-27 Polska 2050 Szymona Hołowni; Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie Polska 2050 Szymona Hołowni: Agata Kapuścińska - Pełnomocnik; Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie: Izabela Bochińska - Dyrektor Wynajmę sali w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie w dniu 27.06.2023 r. 470,00 zł brutto negocjacyjny
75 2023/06/0038 2023-06-14 Warszawa 2023-06-16 2024-07-15 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fly On The Cloud Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wieceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fly On The Cloud Sp. z o.o. - Piotr Wieczorek Prezes Zarządu Zakup 200 licencji Google Workspace Business Starter 20,25 zł netto miesięcznie za 1 licencję negocjacyjny
74 brak 2023-06-06 Warszawa 2023-06-06 2023-06-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski Polska 2050 Szymona Hołowni:Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski Skarbnik; Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski: Daniel Kędzierski Przygotowanie i udostępnienie 60 pakietów narzedzia Fastony do zarządzania reklamami w mediach społecznościowych 45 209,88 zł netto negocjacyjny
73 brak 2023-06-16 Częstochowa 2023-07-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jolanta Kalecińska-Rał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MANAGER Jolanta Kalecińska-Rał Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; Jolanta Kalecińska-Rał udostępnienie powierzchni reklamowej o wymiarach 504x238 na nośnika reklamowych w Lublińcu, wyklejenie nośnika, zaklejenie po zakończeniu okresu obowiązywania, wydruk banneru. 570,00 zł netto - udostępnienie powierzchni; 125,00 zł netto wyklejenie; 100,00 zł netto zaklejenie nośnika, 190,00 zł netto wydruk negocjacyjny
72 brak 2023-06-08 Warszawa 2023-06-08 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Sp. k. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Sp. k.: Marcin Radwan-Röhrenschef - komplementariusz Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i zastępowanie w postępowanie przed Trybunałem 5 000,00 zł netto negocjacyjny
71 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia zlecenie w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 9 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
70 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego. 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
69 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
68 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Partii 7 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
67 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-05-01 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski koordynacja działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii 8 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
66 brak 2023-04-28 Warszawa 2023-04-28 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska: Katarzyna Sadurska Prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze biura Partii 6 280,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
65 brak 2023-04-27 Warszawa 2023-04-27 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Polskie Stronnictwo Ludowe Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Polskie Stronnictwo Ludowe: Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes Współpraca dotyczącą wspólnego startu w Wyborach Parlamentarnych w 2023 r. nie dotyczy negocjacyjny
64 brak 2023-03-20 Warszawa 2023-03-20 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Śliz i Curyło Adwokaci Spółka Partnerska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Śliz i Curyło Adwokaci Spółka Partnerska: Paweł Śliz badanie akt sprawy związanej w szczególności z rejestracji Partii w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykonanie odpisów dokumentów 500,00 zł netto negocjacyjny
63 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Łodzi 500 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
62 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Kielcach 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
61 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Wejherowie 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
60 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 2023-03-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu Zakup domeny internetowej 15 000,00 zł netto negocjacyjny
59 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 2023-04-04 Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Skorupka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “KOMUNIKUJMY Magdalena Skorupka-Kaczmarek” Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Magdalena Skorupka przeprowadzenie szkolenia w formie webinarów i spotkań fizycznych z członkami Partii dotyczące budowania marki osobistej 20 000,00 zł netto negocjacyjny
58 4401986 2023-02-08 Warszawa 2023-02-08 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; PayU S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; PayU S.A.: Joanna Pieńkowska-Olczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Gawronik - Członek Zarządu Świadczenie usługi w postaci przetwarzania, rozliczania i raportowania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem strony internetowej Stała opłata za każdą zrealizowaną transakcję negocjacyjny
57 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 9 500 zł netto miesięcznie negocjacyjny
56 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna i administracyjna Partii 2 000,00 zł netto miesięcznie
55 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 7 000,00 zł netto miesięcznie
54 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
53 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
52 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
51 brak 2023-01-26 Warszawa 2023-01-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Partii na zasadach określonych w umowie nie dotyczy negocjacyjny Z chwilą zawarcia umowy przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 15.04.2022 r.
50 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko-Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 6 218,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
49 brak 2024-02-01 Warszawa 2024-02-01 2024-02-29 Polska 2050 Szymona Hołowni; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Michał Kobosko i Paweł Śliz; osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą obsługa Biura Partii 13 800,00 negocjacyjny
48 brak 2023-01-24 Warszawa 2023-01-24 2023-07-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Accorp Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Accorp Sp. z o.o. : Michał Hejka - Członek Zarządu, Paweł Piekarski - Prezes Zarządu Badania opinii społecznej oraz wykonanie analiz przepływu elektoratu na podstawie danych własnych i PKW do czerwca 2023 r. - 10 000,00 zł netto oraz w lipcu 2023 r. 24 000,00 zł netto negocjacyjny
47 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto negocjacyjny
46 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski zadanie w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
45 brak 2023-01-10 Gdańsk 2023-01-10 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jędrzej Koronowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą sixpoints - Jędrzej Koronowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Jędrzej Koronowicz Powierzenie przetwarzania danych osobowych 367,77 brutto zł negocjacyjny opłata abonamentowa za każdy miesiąc korzystania z usługi (zakup usługi na wskazany miesiąc)
44 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
43 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Prace w postaci koordynacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
42 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
41 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii. 7 000,00 zł netto negocjacyjny
40 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 7 000,00 zł netto negocjacyjny
39 brak 2023-01-16 Warszawa 2023-01-16 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; EART Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; EART Sp. z o.o.: Magdalena Szwech - Wiceprezes Zarządu Pełnieniefunkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych 565,80 zł netto miesięcznie negocjacyjny
38 2022-12-16 Warszawa 2022-12-16 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii, w tym w szczególności z zakończeniem roku finansowego z dniem 31 grudnia 2022 r. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
37 brak 2022-12-30 Warszawa 2023-01-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska Obsługa księgowa wg cennika (iloczyn wykonanych usług zgodnie z ich cenami: 1) prowadzenie obsługi księgowej za 1 miesiąc - do 20 dokumentów - 500 zł netto, do 50 dokumentów - 800 zł netto, do 100 dokumentów - 1200 zł netto; 2) za prowadzenie obsługi księgowej w Regionie za 1 miesiąc do 20 dokumentów - 500 zł netto, do 50 dokumentów - 800 zł netto, do 100 dokumentów - 1200 zł netto; 3) obsługa kadrowo/płacowa za 1 miesiąc - etat 60 zł netto, umowa cywilno-prawna 40,00 zł netto, 4) stworzenie polityki rachunkowości (w tym oddziałów) 3 000 zł netto jednorazowo;, 5) księgowanie wyciągów bankowych 15 zł netto za 50 operacji bankowych, 6) dostosowanie programu księgowego - do 20 000 zł brutto. negocjacyjny
36 brak 2022-12-30 Warszawa 2023-01-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. - Aldona Gibalska Przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy negocjacyjny
35 brak 2022-12-30 Warszawa 2023-01-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małopolskim Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Małopolskim Centrum Finansów i Rachunkowości II Sp. z o.o. obsługa księgowa Zgodnie z cennikiem określonym w umowie w zależności od liczby i zakresu obsługi negocjacyjny
34 brak 2022-12-16 Warszawa 2022-12-16 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymona Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski Wykonywanie zadań w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii, w tym w szczególnością z zakończeniem roku finansowego z dniem 31 grudnia 2023 r. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
33 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
32 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-11-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
31 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto / miesięcznie negocjacyjny
30 brak 2022-10-18 Szczecin 2022-10-18 2022-10-20 Polska 2050 Szymona Hołowni; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Kosińska - Pełnomocnik; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Konrad Raczkowski - Kanclerz Wynajem Auli Magna w dniu 20.10.2022 r. 1 107,00 zł brutto negocjacyjny
29 Aneks nr 1 do umowy nr 4621970001 2022-05-23 Warszawa 2022-05-23 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; mbank S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; mbank S.A.: Marta Olko - Pełnomocnik Uwzględnienie w treści umowy wymogów dotyczących wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego zgodnych z ustawą o partiach politycznych nie dotyczy negocjacyjny
28 2022-11-11 Warszawa 2022-11-11 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; NS Poland Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; NS Poland Sp. z o.o.: Piotr Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Świadczenie usług informatycznych w związku ze wsparciem Partii w zakresie administrowania infrastrukturą Partii 375,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
27 brak 2022-10-28 Pruszcz Gdański 2022-10-28 2023-02-23 Polska 2050 Szymona Hołowni; Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Polska 2050 Szymona Hołowni: Jacek Kozłowski - Pełnomocnik; Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim: Piotr Pułkowski - Dyrektor Wynajem sali Szklanej przy ul. Fryderyka Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim w dniach 03.11.2022 r. oraz w dniu 23.02.2023 r. 200,00 zł netto - 03.11.2022 r.; 300,00 zł netto - 23.02.2023 r. negocjacyjny
26 brak 2022-10-10 Szczecin 2022-10-10 2020-10-24 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.: Andrzej Feterowski - Prezes Zarządu Wynajem sali Sali C. 0.13a w budynku F2 przy ul. Cyfrowej 4 w Szczecinie 324,00 zł netto negocjacyjny
25 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
24 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
23 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto negocjacyjny
22 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
21 brak 2022-10-01 warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 7 000,00 zł netto negocjacyjny
20 01/09/2022/OKW/L 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Udzielenie licencji na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów 1 000,00 zł netto negocjacyjny
19 01/09/2022/OKW/W 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Współpraca w celu koordynacji procesu zbierania danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych w wyborach powszechnych w Polsce Nie dotyczy negocjacyjny
18 brak 2022-09-26 Warszawa 2022-09-26 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Benhauer Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Benhauer Sp. z o.o.: Grzegorz Błażewicz - Prezes Zarządu Umowa powierzenia danych osobowych nie dotyczy negocjacyjny
17 brak 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 2022-09-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wieceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska przygotowanie harmonogramu rozwoju struktur regionalnych partii, a także opracowanie dokumentów niezbędnych do tworzenia kól i regionów 3 500,00 zł netto negocjacyjny
16 PPK_2022_9_21 2022-09-21 Warszawa 2022-09-21 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Grażyna Sztabnik - Pełnomocnik; PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Zarządzanie zgromadzonymi przez Pracodawcę funduszami w pracowniczym planie kapitałowym Maksymalne wynagrodzenie stałe za zarządzanie (od 0,25% do 0,45% rocznie) negocjacyjny
15 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski zadania w postaci koordynacji działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
14 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
13 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego - Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
12 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Wiceprzewodniczący Partii, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000 zł netto negocjacyjny
11 Z356243/22 2022-08-31 Warszawa 2022-08-31 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ochrona Juventus Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Ochrona Juventus Sp. z o.o.: Paweł Traskiewicz - Pełnomocnik Montaż instalacji alarmowej w biurze Partii oraz monitorowanie lokalu Montaż instalacji alarmowej - 2399 zł netto oraz monitorowanie lokalu - 50 zł netto miesięcznie negocjacyjny
10 UM14/D002099044/509224503 2022-09-13 Warszawa 2022-09-13 2023-12-13 Polska 2050 Szymona Hołowni; P4 Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; P4 Sp. z o.o.: Łukasz Wycech - Pełnomocnik Świadczenie usług telekomunikacyjnych 60,00 zł netto miesięcznie + 30 zł netto opłata aktywacyjna negocjacyjny
9 Aneks nr 1 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Róża Grafin von Thun und Hohenstein Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Róża Grafin von Thun und Hohenstein: Piotr Stolecki - Pełnomocnik Doprecyzowanie zakresu umowy użyczenia części lokalu nie dotyczy negocjacyjny Aneks do umowy z dnia 29.06.2022 r.
8 01/09/2022/OKW/W 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wieceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji: Jakub Karaś - Członek Zarządu, Jacek Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Współpraca w zbieraniu danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych (system OKW) nie dotyczy negocjacyjny
7 Aneks nr 1 2022-08-18 Warszawa 2022-08-18 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Beata Bogaj - Kierownik Działu Lokali Użytkowych Zmiana adresu siedziby Partii; zmiana adresu do doręczeń nie dotyczy negocjacyjny
6 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska Prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze biura Partii 3 500,00 zł netto negocjacyjny
5 brak 2022-08-01 Warszawa 2022-08-01 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
4 2022/07/26/8620 2022-07-26 Warszawa 2022-07-26 Umowa na czas nieokreślony Trion Sp. z o.o.; Polska 2050 Szymona Hołowni Trion Sp. z o.o. - Byung Goo Jeon - Prezes Zarządu; Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego HP 8620 i CISS System 250 zł brutto miesięcznie + opłaty zmienne negocjacyjny umowa na czas nieokreślony
3 brak 2022-07-25 Warszawa 2022-07-25 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni, UPC Polska Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; UPC Polska Sp. z o.o. - Marcin Zarzycki - Dyrektor Departamentu Kontaktów z Klientami; Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 73,78 zł miesięcznie negocjacyjny Umowa na czas nieokreślony
2 01/09/2022/OKW/L 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wieceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji: Jakub Karaś - Członek Zarządu, Jacek Grzegorz Wiśniewski - Członek Zarządu Licencja na system OKW 1 000,00 zł netto negocjacyjny
1 brak 2022-06-01 Warszawa 2022-06-01 2022-08-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 7 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
Data publikacji:
2022-06-29 godz. 21:04
Opublikowane przez:
Marek Krawczyk
Data modyfikacji:
2024-04-25 godz. 13:05
Zmodyfikowanie przez:
Marek Krawczyk
Autor dokumentu:
Marek Krawczyk