Rejestr umów

Lp. Numer umowy Data zawarcia
umowy
Miejsce zawarcia
umowy
Rozpoczęcie okresu
obowiązywania umowy
Zakończenie okresu
obowiązywania umowy
Oznaczenie stron
umowy
Oznaczenie przedstawicieli
stron umowy
Przedmiot umowy Wartośc przedmiotu
umowy
Tryb zawarcia
umowy
Dodatkowe
informacje
193 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Łodzi 500 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
192 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Kielcach 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
191 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Polska 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Polska 2050: Katarzyna Suwała - Pełnomocnik Podnajem części lokalu biurowego w Wejherowie 100 zł brutto miesięcznie negocjacyjny
190 brak 2023-03-01 Warszawa 2023-03-01 2023-03-01 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Zarządu Zakup domeny internetowej 15 000,00 zł netto negocjacyjny
189 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Ziubrak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Magdalena Ziubrak Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
188 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Ewa Bojar Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Katarzyna Ewa Bojar Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
187 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Gabryel Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Gabryel Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
186 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Julia Pogorzelska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Julia Pogorzelska Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
185 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Adam Gomoła Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Adam Gomoła Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
184 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Krumin Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Krumin Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
183 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Marlena Czałpińska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Marlena Czałpińska Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
182 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Arleta Lizoń-Klama Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Arleta Lizoń-Klama Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
181 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Kuliński Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Marek Kuliński Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
180 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Strach Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Strach Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
179 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Krzysztof Stańko Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Krzysztof Stańko Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
178 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Beata Turbin Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Beata Turbin Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
177 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Waldemar Hartman Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Waldemar Hartman Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
176 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Janusz Telesz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Janusz Telesz Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
175 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Paweł Śliz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Paweł Śliz Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
174 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Robert Maciaszek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Robert Maciaszek Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
173 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Arkadiusz Jąkalski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Arkadiusz Jąkalski Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
172 brak 2023-02-15 Warszawa 2023-02-15 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Boczkowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Magdalena Boczkowska Zachowanie poufności nie dotyczy negocjacyjny
171 4401986 2023-02-08 Warszawa 2023-02-08 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; PayU S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; PayU S.A.: Joanna Pieńkowska-Olczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Gawronik - Członek Zarządu Świadczenie usługi w postaci przetwarzania, rozliczania i raportowania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem strony internetowej Stała opłata za każdą zrealizowaną transakcję negocjacyjny
170 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agata Kapuścińska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agata Kapuścińska Obsługa administracyjna biura Partii 2 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
169 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 9 500 zł netto miesięcznie negocjacyjny
168 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Zadania w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej 7 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
167 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna i administracyjna Partii 2 000,00 zł netto miesięcznie
166 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 7 000,00 zł netto miesięcznie
165 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii. 6 218,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
164 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
163 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
162 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
161 brak 2023-02-01 Warszawa 2023-02-01 2023-04-30 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
160 brak 2023-01-26 Warszawa 2023-01-26 Polska 2050 Szymona Hołowni; Fundacja Polska od Nowa Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Fundacja Polska od Nowa: Jacek Cichocki - Prezes Współpraca w zakresie realizacji celów statutowych Partii na zasadach określonych w umowie nie dotyczy negocjacyjny Z chwilą zawarcia umowy przestaje obowiązywać dotychczasowa umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 15.04.2022 r.
159 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia wykonania zlecenia w postaci wykonywania funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto negocjacyjny
158 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski zadanie w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
157 brak 2023-01-10 Gdańsk 2023-01-10 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jędrzej Koronowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą sixpoints - Jędrzej Koronowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Jędrzej Koronowicz Powierzenie przetwarzania danych osobowych 367,77 brutto zł negocjacyjny opłata abonamentowa za każdy miesiąc korzystania z usługi (zakup usługi na wskazany miesiąc)
156 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący Partii; Jacek Kozłowski Zadania w postaci koordynacji działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
155 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna i administracyjna Partii 2 000,00 zł negocjacyjny
154 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Zadania w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej 7 000,00 zł netto negocjacyjny
153 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Prace w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto negocjacyjny
152 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Prace w postaci koordynacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
151 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego Polska 2050 Szymona Hołowni: michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
150 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii. 7 000,00 zł netto negocjacyjny
149 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krapa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Krapa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
148 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Adam Koper Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Adam Koper Zachowanie poufności brak negocjacyjny
147 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Sakowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Marek Sakowicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
146 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Marta Bednar-Bejnarowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Marta Bednar-Bejnarowicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
145 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Krzysztof Kochanowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Krzysztof Kochanowski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
144 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Marta Twardowska-Król Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Marta Twardowska-Król Zachowanie poufności brak negocjacyjny
143 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ewa Jaszczuk Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Ewa Jaszczuk Zachowanie poufności brak negocjacyjny
142 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Grzegorz Kaczmarczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Grzegorz Kaczmarczyk Zachowanie poufności brak negocjacyjny
141 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Konrad Turchan Polska 2050 Szymona Hołowni - Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Konrad Turchan Zachowanie poufności brak negocjacyjny
140 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Daniel Bartkowiak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Daniel Bartkowiak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
139 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Robert Sidełko Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Robert Sidełko Zachowanie poufności brak negocjacyjny
138 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Fettas-Pawelec Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Anna Fettas-Pawelec Zachowanie poufności brak negocjacyjny
137 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Zacharonek-Dobracka Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Anna Zacharonek-Dobracka Zachowanie poufności brak negocjacyjny
136 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Cezary Pakulski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Cezary Pakulski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
135 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Aleksander Cywiński Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Aleksander Cywiński Zachowanie poufności brak negocjacyjny
134 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Dawid Murek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Dawid Murek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
133 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Dariusz Matuszewski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Dariusz Matuszewski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
132 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Arkadiusz Rojewski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Arkadiusz Rojewski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
131 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Adydan Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Grażyna Adydan Zachowanie poufności brak negocjacyjny
130 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Adam Luboński Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Adam Luboński Zachowanie poufności brak negocjacyjny
129 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Pałczyński Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Pałczyński Zachowanie poufności brak negocjacyjny
128 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Tomasz Wojtiuk Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Tomasz Wojtiuk Zachowanie poufności brak negocjacyjny
127 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Halama Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Halama Zachowanie poufności brak negocjacyjny
126 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Urszula Król Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Urszula Król Zachowanie poufności brak negocjacyjny
125 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Krzysztof Bałc Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Krzysztof Bałc Zachowanie poufności brak negocjacyjny
124 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Eskan Darwich Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Eskan Darwich Zachowanie poufności brak negocjacyjny
123 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Mariusz Drzewiecki Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska; Mariusz Drzewiecki Zachowanie poufności brak negocjacyjny
122 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Barbara Oliwiecka Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Barbara Oliwiecka Zachowanie poufności brak negocjacyjny
121 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Mariusz Gałek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Mariusz Gałek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
120 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Seweryn Gutkowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Seweryn Gutkowski Polska
119 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Redlin Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Szymon Redlin Zachowanie poufności brak negocjacyjny
118 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Rafał Chmiela Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Rafał Chmiela Zachowanie poufności brak negocjacyjny
117 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jan Wojtowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Jan Wojtowicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
116 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Dariusz Badurski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Dariusz Badurski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
115 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Rafał Komarewicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Rafał Komarewicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
114 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jan Marszałek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Jan Marszałek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
113 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Kamila Moskała Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Kamila Moskała Zachowanie poufności brak negocjacyjny
112 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Adam Michaluk Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Adam Michaluk Zachowanie poufności brak negocjacyjny
111 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Sebastian Kosiorek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Sebastian Kosiorek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
110 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małgorzata Barczewska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Małgorzata Barczewska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
109 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Kosińska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Agnieszka Kosińska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
108 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Groenke Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Katarzyna Groenke Zachowanie poufności brak negocjacyjny
107 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Skóra Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Skóra Zachowanie poufności brak negocjacyjny
106 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Bartłomiej Gawrecki Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Bartłomiej Gawrecki Zachowanie poufności brak negocjacyjny
105 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Paweł Adamow Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Paweł Adamow Zachowanie poufności brak negocjacyjny
104 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 2023-01-02 Polska 2050 Szymona Hołowni; Wioletta Agnieszka Slanina Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Wioletta Agnieszka Slanina Zachowanie poufności brak negocjacyjny
103 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Bonkowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Agnieszka Bonkowska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
102 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Patryk Kaczmarek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Patryk Kaczmarek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
101 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Monika Szymeczko Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Monika Szymeczko
100 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Tułacz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Agnieszka Tułacz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
99 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Damian Pacześniak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Damian Pacześniak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
98 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Krawczyk Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Katarzyna Krawczyk Zachowanie poufności brak negocjacyjny
97 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Kopek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Kopek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
96 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Sebastian Misztal Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Sebastian Misztal Zachowanie poufności brak negocjacyjny
95 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Bociek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Bociek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
94 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Wiśniewska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Agnieszka Wiśniewska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
93 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Kopeć Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Kopeć Zachowanie poufności brak negocjacyjny
92 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Maria Kowalska-Koźbiał Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Maria Kowalska-Koźbiał Zachowanie poufności brak negocjacyjny
91 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Wasześcik Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Wasześcik Zachowanie poufności brak negocjacyjny
90 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Magdalena Ludwiczak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Magdalena Ludwiczak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
89 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Adam Machowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Adam Machowicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
88 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Bałajewicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Bałajewicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
87 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Krzysztof Herok Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Krzysztof Herok Zachowanie poufności brak negocjacyjny
86 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Jarco Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska; Jacek Jarco Zachowanie poufności brak negocjacyjny
85 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Nowak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Nowak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
84 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Sabina Kubica Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Sabina Kubica Zachowanie poufności brak negocjacyjny
83 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Dawid Jarco Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Dawid Jarco Zachowanie Poufności brak negocjacyjny
82 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Goniszewski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Maciej Goniszewski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
81 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jakub Trzeciak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Jakub Trzeciak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
80 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Deruś Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Deruś Zachowanie poufności brak negocjacyjny
79 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jan Piotrowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Jan Piotrowski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
78 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Julia Rutkowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Julia Rutkowska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
77 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Pałubicki Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Jacek Pałubicki Zachowanie poufności brak negocjacyjny
76 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Wanda Brociek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Wanda Brociek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
75 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Bartosz Romowicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Bartosz Romowicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
74 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Michał Maj Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Michał Maj Zachowanie poufności brak negocjacyjny
73 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Bek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Bek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
72 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Cezary Broś Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Cezary Broś Zachowanie poufności brak negocjacyjny
71 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Radosław Stępniak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Radosław Stępniak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
70 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Kamil Stelmasik Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Kamil Stelmasik Zachowanie poufnościania brak negocjacyjny
69 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Dasios Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Dasios Zachowanie poufności brak negocjacyjny
68 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Wioletta Tomczak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Wioletta Tomczak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
67 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Sławomir Seredyn Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Sławomir Seredyn Zachowanie poufności brak negocjacyjny
66 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Maja Nowak Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Maja Nowak Zachowanie poufności brak negocjacyjny
65 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Żaneta Cwalina-Śliwowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Żaneta Cwalina-Śliwowska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
64 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Górnikiewicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Górnikiewicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
63 brak 2023-01-02 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Tomasz Czajkowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Tomasz Czajkowski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
62 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Lidia Tyl Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Lidia Tyl Zachowanie poufności brak negocjacyjny
61 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ewa Schädler Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Ewa Schädler Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
60 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Alan Wolny Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Alan Wolny Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
59 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Izabela Ziętka Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Izabela Ziętka Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
58 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Beata Filipek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Beata Filipek Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
57 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Elżbieta Burkiewicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Elżbieta Burkiewicz Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
56 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Grzegorz Ziomek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Grzegorz Ziomek Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
55 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Piotr Masłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Piotr Masłowski Zachowanie poufności brak Negocjacyjny
54 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Dariusz Popławski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Dariusz Popławski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
53 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Zenon Madej Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Zenon Madej Zachowanie poufności brak negocjacyjny
52 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Bartłomiej Dyba-Bojarski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Bartłomiej Dyba-Bojarski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
51 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Michał Jaszcz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Michał Jaszcz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
50 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Małgorzata Kotowska Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Małgorzata Kotowska Zachowanie poufności brak negocjacyjny
49 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Andrzej Kimbar Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Andrzej Kimbar Zachowanie poufności brak negocjacyjny
48 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Łukasz Świerkowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Łukasz Świerkowski Zachowanie poufności brak negocjacyjny
47 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Dekiel Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Grażyna Dekiel Zachowanie poufności brak negocjacyjny
46 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Aleksandra Pawlik Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Aleksandra Pawlik Zachowanie poufności brak negocjacyjny
45 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Tadeusz Sułek Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Tadeusz Sułek Zachowanie poufności brak negocjacyjny
44 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony 2050 Szymona Hołowni; Bartosz Szmajchel 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Bartosz Szmajchel Zachowanie poufności brak negocjacyjny
43 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Karolina Sabok Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Karolina Sabok Zachowanie poufności brak negocjacyjny
42 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ireneusz Gwóźdź Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Ireneusz Gwóźdź Zachowanie poufności brak
41 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Karolina Górnisiewicz Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Karolina Górnisiewicz Zachowanie poufności brak negocjacyjny
40 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Arkadiusz Kubiec Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Arkadiusz Kubiec Zachowanie poufności brak negocjacyjny
39 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Robert Sitnik Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Robert Sitnik zachowanie poufności brak negocjacyjny
38 brak 2023-01-02 Warszawa 2023-01-02 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Michał Koniuch Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Michał Koniuch Zachowanie poufności brak negocjacyjny
37 2022-12-16 Warszawa 2022-12-16 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski: Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z pełnieniem funkcji Skarbnika Partii, w tym w szczególności z zakończeniem roku finansowego z dniem 31 grudnia 2022 r. 8 500,00 zł netto negocjacyjny
36 2022-11-11 Warszawa 2022-11-11 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; NS Poland Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; NS Poland Sp. z o.o.: Piotr Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Świadczenie usług informatycznych w związku ze wsparciem Partii w zakresie administrowania infrastrukturą Partii 375,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
35 Aneks nr 1 do umowy nr 4621970001 2022-05-23 Warszawa 2022-05-23 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; mbank S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; mbank S.A.: Marta Olko - Pełnomocnik Uwzględnienie w treści umowy wymogów dotyczących wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego zgodnych z ustawą o partiach politycznych nie dotyczy negocjacyjny
34 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna 2 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
33 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Wykonywanie zadań w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii 7 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
32 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
31 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
30 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-11-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
29 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 3 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
28 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto / miesięcznie negocjacyjny
27 brak 2022-10-18 Szczecin 2022-10-18 2022-10-20 Polska 2050 Szymona Hołowni; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Kosińska - Pełnomocnik; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Konrad Raczkowski - Kanclerz Wynajem Auli Magna w dniu 20.10.2022 r. 1 107,00 zł brutto negocjacyjny
26 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Zadania w postaci obsługi prawnej i administracyjnej Partii 1 000,00 zł negocjacyjny
25 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Wykonywanie zadań w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii 7 000,00 zł netto negocjacyjny
24 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto negocjacyjny
23 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
22 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
21 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto negocjacyjny
20 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 7 000,00 zł netto negocjacyjny
19 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
18 brak 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 2022-10-01 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska Prace polegające na przygotowaniu harmonogramu rozwoju struktur regionalnych Partii, a także opracowaniu dokumentów niezbędnych do tworzenia kół i regionów 3 500,00 zł netto negocjacyjny
17 01/09/2022/OKW/L 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Udzielenie licencji na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów 1 000,00 zł netto negocjacyjny
16 01/09/2022/OKW/W 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Współpraca w celu koordynacji procesu zbierania danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych w wyborach powszechnych w Polsce Nie dotyczy negocjacyjny
15 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski zadania w postaci koordynacji działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
14 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
13 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego - Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
12 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont obsługa administracyjna Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 6 000,00 zł netto negocjacyjny
11 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik pełnienie funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii. 5 000,00 zł netto negocjacyjny
10 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 3 500,00 zł netto negocjacyjny
9 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna 1 000,00 zł netto negocjacyjny
8 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Wiceprzewodniczący Partii, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000 zł netto negocjacyjny
7 Z356243/22 2022-08-31 Warszawa 2022-08-31 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ochrona Juventus Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Ochrona Juventus Sp. z o.o.: Paweł Traskiewicz - Pełnomocnik Montaż instalacji alarmowej w biurze Partii oraz monitorowanie lokalu Montaż instalacji alarmowej - 2399 zł netto oraz monitorowanie lokalu - 50 zł netto miesięcznie negocjacyjny
6 Aneks nr 1 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Róża Grafin von Thun und Hohenstein Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Róża Grafin von Thun und Hohenstein: Piotr Stolecki - Pełnomocnik Doprecyzowanie zakresu umowy użyczenia części lokalu nie dotyczy negocjacyjny Aneks do umowy z dnia 29.06.2022 r.
5 brak 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Dorota Mrass Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Dorota Mrass Usługa sprzątania siedziby Partii 350 zł netto miesięcznie negocjacyjny
4 Aneks nr 1 2022-08-18 Warszawa 2022-08-18 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Beata Bogaj - Kierownik Działu Lokali Użytkowych Zmiana adresu siedziby Partii; zmiana adresu do doręczeń nie dotyczy negocjacyjny
3 brak 2022-08-01 Warszawa 2022-08-01 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
2 2022/07/26/8620 2022-07-26 Warszawa 2022-07-26 Umowa na czas nieokreślony Trion Sp. z o.o.; Polska 2050 Szymona Hołowni Trion Sp. z o.o. - Byung Goo Jeon - Prezes Zarządu; Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego HP 8620 i CISS System 250 zł brutto miesięcznie + opłaty zmienne negocjacyjny umowa na czas nieokreślony
1 brak 2022-07-25 Warszawa 2022-07-25 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni, UPC Polska Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; UPC Polska Sp. z o.o. - Marcin Zarzycki - Dyrektor Departamentu Kontaktów z Klientami; Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 73,78 zł miesięcznie negocjacyjny Umowa na czas nieokreślony
Data publikacji: 2022-06-29 godz. 21:04
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-03-15 godz. 09:59
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk